Thiết bị dược phẩm Liêu Ninh C hỗn hợp ánh sángCorp, Ltd

Là một công ty lớn của C tích hợp tập hợp, nó được thành lập vào năm 1999 với số vốn đăng ký là 37,5 triệu nhân dân tệ. Công ty đã được tái cấu trúc thành các doanh nghiệp cổ phần vào năm 2015 và ra mắt vào tháng 9 năm 2016. Công ty chủ yếu chuyên sản xuất máy đóng gói, kết hợp khái niệm công nghệ tiên tiến ở nước ngoài và nhu cầu thực tế của khách hàng trong nước để sản xuất sáu loạt máy đóng gói: máy đóng gói vỉ, máy đóng gói, máy đóng gói chất lỏng, máy đóng gói, máy đóng gói, dây chuyền đóng gói dược phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể sản xuất vật liệu đóng gói y tế cho khách hàng.

Chi tiết