• Đào tạo chuyên nghiệp

    Đào tạo chuyên nghiệp

    Theo chức năng công việc của công nhân, chúng tôi tổ chức tất cả các loại bài học đào tạo, sắp xếp các chuyên gia hướng dẫn xây dựng tại chỗ và gửi các kỹ sư đến các thành phố khác và nước ngoài.

    Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật